Background Data Analysis
with Python
Öz rutin işlərinizi Python ilə avtomatlaşdırın


Böyük həcmdə məlumatları anında təhlil edin


İstənilən sahədə tətbiq edilə biləcək universal biliklərə sahib olun
Programming Data Science alt alt alt alt Kursa yazılmaq

Circle Two Small Circle Small Circle Small Circle Circle Big Small Circle Small Circle

Proqramlaşdırma Kursları, Data Analyst kimdir və nə iş görür

Proqramlaşdırma kurslarını bitirmiş məlumat analitiki, hələdə heç bir çözüm tapılmamış biznes problemlərini həll etmək məqsədi ilə bir sıra statistik təhlillər aparan şəxsdir. O müxtəlif analiz vasitələri ilə və eyni zamanda hazır analitik həllərlə çalışır. Bir neçə proqramlaşdırma dillərini bilir, proqramlaşdırma kursları zamanı tədris vermək qabiliyyətində olur və müxtəlif fərziyyələr formalaşdıra bilir. Bu big data analitika kursları sizə nəinki Data Analyst-ə lazım olan bütün bilikləri öyrədəcək, eyni zamanda mücərrəd düşünməyi, müxtəlif göstəricilərin arxasında olan gizli məlumatları görməyi və məlumatlar arasında olan bağlılıqları ortaya çıxarmağı göstərəcəkdir. Əldə olunan bacarıqlar çətin tapşırıqların üstəsindən gəlməyə əhəmiyyətli şəkildə dəstək olacaqdır. Fərqli hipotezləri saf-çürük edərək onların yoxlanması üçün ən effektiv və uyğun vasitələri seçə biləcəksiniz.


Data Analyst — məlumatların işlənilməsi nəticəsində bu məlumatlar üzərində müxtəlif analizlər edən, fərqli strategiyalar quran, yeni planlar və tövsiyyələr verən bir mütəxəssisdir.

Bu proqramlaşdırma kursu sizə nə öyrədəcək

proqramlasdirma kurslari ve big data analitika kurslari

Proqramlaşdırma Kursları prosesi necə keçir

Rs-service
Big data analitika kursları zamanı yeniliklərlə üz-üzə qalmayacaqsınız: təhsil aldığınız müddətdə mentor tərəfindən fərdi konsultasiyalar, bütün işlənilən layihələrdə peşəkar dəstək, komanda işi zamanı komanda rəhbəri ilə işləmə təcrübəsi

Rs-service
Siz modellərin qurulmasında big data analitika sahəsində əhəmiyyətsiz problemləri həll etmək məqsədi ilə qurduğunuz alqoritmləri optimallaşdıraraq alqoritmik düşüncənin nə olduğunu anlayacaqsınız.

Rs-service
Proqramlaşdırma kursları ərzində müxtəlif təcrübələr vasitəsi ilə yeni bilikləri kəşf edəcəksiniz. Bu təcrübələr: trenajorlar, ev tapşırıqları, interaktiv vebinarlar, fərdi və komanda layihələri

Proqramlaşdırma Kursunun proqramı

 • Analitik düşüncə nədir
 • Google cədvəllərinə giriş
 • Google cədvəlləri daha detallı
 • Statistikanın əsasları
 • Məlumatlar hardan gəlir
 • Məlumatların vizuallaşdırılması daha detallı
 • Python məlumat təhlili vasitəsi kimi
 • Python və Git-in əsaslası
 • Əsas məlumat növləri və dövrləri
 • Funksiyalar və Class-lar
 • Qabaqcıl məlumat növləri: array, sets, dictionaries
 • Məlumat təhlili üçün Python: numpy və scipy
 • Məlumat təhlili üçün Python: pandas
 • Python-dan DB-ə qoşulmaq üçün əsas kitabxanalar
 • Matplotlib, seaborn vizuallaşdırma vasitələri
 • Tapşırıq üçün vizual metodun seçilməsi
 • SQL-in əsasları
 • SQL daha ətraflı
 • Optimizasiya olunmuş müraciətlərin yazılması
 • No SQL
 • Numpy kitabxanası. Computational tasks
 • Pandas kitabxanası
 • Funksiyalar və məlumatların işlənməsi
 • Pandas detallı
 • Kompleks hesablama sahələri, əsas funksiya qruplarına ümumi baxış
 • Matplotlib & Seaborn kitabxanası. Məlumatların vizuallaşdırılması
 • Təsviri statistika əsasları, Python-da paylanma növləri
 • Python-da mərkəzi limit teoremi və statistik məlumatların analizi
 • Əsas statistik testlər və hipotez testləri
Data Analysis

Data Analyst olma yolunda ilk addımınızı indi atın